Manuka Honing UMF 5+ 10+ 15+ 20+ 25+

Manuka Honing is een wereldwijd zeer geliefd 100% natuurproduct. Professor Peter Molan ontdekte dat Manuka Honing een unieke werking heeft wat hij vervolgens UMF, Unique Manuka Factor, heeft genoemd.
Manuka Honing wordt al jarenlang onderzocht in diverse laboratoria op verschillende continenten. Destijds stelde de Universiteit van Waikato samen met de Waikato Honey Research Unit een groep samen om de complexe samenstelling van de Manuka Honing te analyseren en bestuderen.

Professor Peter Molan (ontdekker van de UMF Manuka Honing) had een gradatiesysteem in samenspraak met de Active Manuka Honey Association (AMHA) opgezet voor een standaardisering in de Manuka Honing productie, genaamd UMF (Unique Manuka Factor). Lees meer over de unieke eigenschappen van Manuka Honing. Professor Peter Molan heeft ontdekt dat Manuka Honing een bepaalde unieke werking heeft; hij noemde dit UMF, echter kon hij destijds niet vaststellen welk component in de Manuka Honing hier verantwoordelijk voor was. Lees verder over Peter Molan.

Manuka Honing UMF – Wetenschappelijk meten op MGO

Wetenschappelijk onderzoek
Nadat Peter Molan er niet in slaagde om het component te identificeren, waardoor de werking van Manuka Honing tot die tijd berustte op een vergelijking aan de hand van stof phenol, ontdekte Professor Thomas Henle het component wel in 2006. Verbonden aan de Universiteit van Dresden, identificeerde Professor Thomas Henle de werkzame stof als zijnde Methylglyoxal. Hierdoor werd het onnauwkeurige UMF gradatiesysteem vervangen door het feitelijk meten op een daadwerkelijk component; namelijk Methylglyoxal (MGO).

Manuka Honing UMF

UMF Manuka Honing
Professor Peter Molan, ontdekker van de UMF waarde/factor in Manuka Honing, was tot 2015 verbonden aan de Universiteit van Waikato. Sinds 1985 deed hij onderzoek samen met zijn team Waikato Honey Research Unit naar de unieke en bijzondere werking van Manuka Honing.

Professor Peter Molan (Manuka Honing UMF) publiceerde zijn wetenschappelijke studies in talloze wetenschappelijke publicaties, met name over de bijzondere werking van Manuka Honing; vooral op medisch vlak, waarbij vooral gekeken werd naar de unieke werking en interactie n.a.v. diverse lichamelijke aandoeningen, lichaamsvreemde bacteriën en de behandeling van wonden met Manuka Honing.

Professor Peter Molan (Manuka Honing UMF) ontdekte tijdens zijn studies naar de unieke werking van Manuka Honing dat elke batch honing een bepaalde unieke eigenschap vertoonde. Omdat het sinds mensenheugenis bekend is, dat Manuka Honing een unieke werking heeft, besloot hij de activiteit van Manuka Honing te vergelijken met bepaalde percentages phenol oplossing. Phenol is een anti-bacterieel product dat wordt gebruikt voor het desinfecteren.

Het testen van de activiteit van Manuka Honing aan de hand van een phenol-oplossing resulteerde in de 5+, 10+, 15+, 20+ en 25+ UMF classificaties. Deze UMF classificaties komen dus direct overeen met de respectievelijke phenolpercentages van 5%, 10%, 15%, 20% en 25%. UMF en NPA zijn dezelfde wijzes van testen. Professor Peter Molan constateerde dat het vergelijken met phenol oplossingen een onnauwkeurige meting was waarbij veel foutmarges in de testresultaten te zien waren. Professor Peter Molan en zijn team konden destijds niet bepalen welk component nu ECHT verantwoordelijk is voor de unieke werking van Manuka Honing.

Sinds 2008 werkte Professor Peter Molan nauw samen met Professor Thomas Henle en ondersteunde zijn bevindingen van zijn collega ten volste. Methylglyoxal was dé verbinding naar waar Professor Peter Molan zijn hele leven op zoek naar was geweest. Professor Peter Molan overleed in September 2015.

Lees meer over Thomas Henle en MGO

Het testen op Methylglyoxal is een duidelijke en ondubbelzinnige wijze om consumenten te laten weten dat de unieke hoge bio-activiteit van deze honing echt, speciaal en uitsluitend van toepassing is op de MGO™ Manuka Honing. Professor Peter Molan – ontdekker UMF – Universiteit van Waikato (Nieuw Zeeland)

© Copyright - Star Remedies